Số tig

loading...

Số tiền chuyển Nhận Download Code Nạp Tig
10,000 10 lần download +100
20,000 20 lần download +200
30,000 30 lần download +300
50,000 50 lần download +500
100,000 100 lần download +1000
200,000 200 lần download +2000
300,000 300 lần download +3000
500,000 500 lần download +5000

*) Download Code bạn sẽ nhận được mã download sau khi thanh toán thành công, không cần đăng ký tài khoản
*) Nạp Tig được cộng dồn như ví, được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ download..., cần đăng ký tài khoản


Bạn sử dụng APP Momo quét mã thanh toán bên dưới

Nội dung ghi chú thanh toán bạn ghi theo mẫu sau
Mệnh giá thẻ Nhận Download Code Nạp Tig
10,000 10 lần download +100
20,000 20 lần download +200
30,000 30 lần download +300
50,000 50 lần download +500
100,000 100 lần download +1000
200,000 200 lần download +2000
300,000 300 lần download +3000
500,000 500 lần download +5000

*) Download Code bạn sẽ nhận được mã download sau khi thanh toán thành công, không cần đăng ký tài khoản
*) Nạp Tig được cộng dồn như ví, được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ download..., cần đăng ký tài khoản