Trợ giúp

-Web sẽ tính hoa hồng cho bạn khi có người dùng tải file của bạn. Đơn vị hoa hồng tính là Tig, hoa hồng được tính theo mỗi lần tải file nhanh hợp lệ = 1.6Tig / lần tải, lần tải miễn phí chậm hợp lệ = 0.64Tig hoặc thay đổi theo event và được cộng dồn vào ví Tig. Web có thống kê lượng hoa hồng theo ngày để theo dõi.
-Bạn có thể rút số Tig hoa hồng từ Ví thành tiền với quy đổi 100Tig = 10.000đ. Website sẽ trả tiền hoa hồng bằng cách chuyển khoản ngân hàng khi nhận được yêu cầu rút.

Được, bạn nên đăng ký tài khoản để có thể quản lý các file đã upload.

Có một số nguyên nhân khiến file của bạn bị xoá:
-File không có phát sinh lượt tải
-File upload vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ của download3s.com

Các bạn có thể nâng cấp tài khoản lưu trữ đảm bảo để tránh bị xoá dữ liệu.

-Vip Uploader không bị giới hạn lưu trữ và hoàn toàn miễn phí

Có, bạn có thể tắt bằng cách sau
Truy cập Bộ nhớ > chọn File > Cài đặt > Untick Tải chậm.

Khi ví Số Tig có thể rút của bạn đủ số dư tối thiểu 2000 Tig quy đổi = 200.000đ bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền.
Giao dịch > Rút tiền > Nhập số Tig muốn rút, nhập tài khoản ngân hàng nhận tiền.
Hệ thống sẽ xử lý rút tiền trong giờ làm việc từ 8h - 22h.