Bảng giá dịch vụ Download tốc độ cao

Bảng giá áp dụng cho người dùng download dữ liệu với tốc độ tối đa

TÍNH NĂNG
DOWNLOAD CODE
DOWNLOAD THƯỜNG
-20%
DOWNLOAD VIP+
60.000 đ / tháng
-96%
Lượt download Theo lượt tải của mã Không giới hạn Không giới hạn
Direct Link Sharing
Tốc độ tải Tốc độ cao Tốc độ cao Tốc độ cao
Lưu lượng tải / ngày 500 GB 100 GB 150 GB
Lưu lượng tải từ URL ngoài / ngày
get link tải tốc độ cao từ các URL bên ngoài download3s
120 GB 100 GB 120 GB
Dung lượng lưu trữ Không 50 GB 300 GB
Phí download / lần tải Không 8 tig ~ 800đ 0 tig ~ 0đ
Kích hoạt Upload kiếm tiền "Vip Uploader" Không Liên hệ Liên hệ

Mua thêm lưu lượng tải

Lưu lượng Giá
200GB 100.000đ
1000GB 400.000đ
3000GB 1.000.000đ

Mua thêm dung lượng lưu trữ

Dung lượng Tháng thuê Phí
1TB 3 249.000đ
1TB 6 498.000đ
1TB 12 994.000đ
5TB 3 1.241.000đ
5TB 6 2.479.000đ
5TB 12 4.500.000đ
10TB 3 2.248.000đ
10TB 6 4.488.000đ
10TB 12 8.964.000đ
20TB 3 4.476.000đ
20TB 6 8.760.000đ
20TB 12 16.800.000đ